مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید مرتضی
نام خانوادگی:تقوی مقدم
پست الکترونیک:mortazataghavi@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، جامعه شناسی

زندگی نامه

درسال 1359 در سن 18 سالگی وارد حوزه علمیّه قم شدم. قبل از ورود به حوزه مقدمات ادبیّات عرب را نزد پدرم آموخته بودم. دوره مقدّمات را تا سال 62 به پایان رساندم و از سال 63 تا 66 در محضر درس لمعه و قوانین حضرت آیت الله آقای شیخ حسین راستی کاشانی حضور یافتم . در سال 64 در کنکور سراسری شرکت کرده و با احراز رتبه 15 برای تحصیل جامعه شناسی وارد دانشگاه تهران شدم. همزمان با دروس سطح حوزه، به صورت پاره وقت و پراکنده درس دانشگاه را نیز تا پایان دوره لیسانس ادامه دادم. از آنجا که سطح علمی دانشگاه را پایین تر از تصور قبلی ام می دیدم، بعد از کارشناسی آن را ادامه نداده و ممحض در دروس حوزه شدم. مکاسب را از محضر مرحوم آقای شیخ احمد پایانی و رسائل را اغلب از محضرآقای شیخ مصطفی اعتمادی استفاده کردم. کفایه را در خدمت آقای گنجی فرا گرفتم. در سال 71 وارد مرحله خارج شده و پس از تتبع و شرکت در دروس اساتید مشهور، در فقه درس آیت الله آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی و در اصول درس آیت الله آقای شیخ حسین وحیدخراسانی را پسندیده و ادامه دادم. 8 سال درس فقه (کتابهای بیع وقضاَ) آ قای هاشمی و 9 سال درس اصول آقای وحید را مستمراً شرکت کردم، حدود دو سال نیز از درس فقه(مکاسب محرمه) آیت الله منتظری و درس فقه (کتاب صلاة) آیت الله میرزا جواد تبریزی استفاده بردم . 
گزیده درس اصول آقای وحید را از نواهی تا آخر برائت در 10 دفتر تقریر کردم. در حکمت، بخشهایی از منظومه سبزواری را نزد یکی از فضلا خواندم وبدایة الحکمه را خود مطالعه کرده و نهایة الحکمه را از نوارهای آقای مصباح استفاده کردم، در اسفار نیز مطالعات و تأملاتی داشتم. به مقوله هنر و ادبیات مخصوصاً شعر تعلق خاطری داشته و مطالعاتی در این زمینه داشته ام، در شعر فارسی ممارست ورزیده و علاوه بر تتبع گاهی طبع آزمایی نیز کرده ام. از دریچه شعر به وادی عرفان نیز سری زده و مطالعاتی داشته ام. با حوزه علوم اجتماعی نیز چون رشته دانشگاهیم بود آشنایی دارم، با تاریخ اسلام و ایران ( مخصوصاً تاریخ معاصر) نیز بیگانه نیستم. در سال 1361حین اشتغال به تحصیل ادبیات در حوزه؛ کتاب «امرئتان و الرجل» از نوشته های شهیده بنت الهدی صدر را که داستانی آموزنده بود تحت عنوان "سرنوشت دو خواهر" به فارسی ترجمه کرده که انتشارت جامعه مدرسین آن را چاپ و منتشر کرد. از سال 74 همکاری با مجله تخصصی فقه اهل بیت را آغاز و مقالات فقهی خود را در آن منتشر کردم؛ اغلب مقالات فقهی استاد ارجمندم جناب آقای هاشمی شاهرودی که در این مجله انتشار یافته نیز با قلم این بنده به فارسی تقریر شده است. از سال 78 تا 80 مسئولیت مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی دفتر تبلیغات را بر عهده داشته و تقریباً همزمان با آن مسئولیت مرکز تحقیقات فقهی قوّه قضائیه نیز به عهده اینجانب واگذار شد. در طول سالهای گذشته مخصوصاً پس از اتمام دروس خارج به تدریس متون فقهی و اصولی نیز اشتغال داشته ام.