در باره فقه حکومتی
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/12/18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فقه سیاسی» یا «فقه‌الدولة» بابی از فقه شیعه است که موضوع آن، تبیین احکام و وظایف و تکالیف حکومت و حاکمیت و نهاد سیاست است. این شاخه از فقه، به ‌اصطلاح عالمان حقوق از مقولات حقوق اساسی و حقوق عمومی به شمار می‌آید و در متون قدما نیز با عنوان «احکام‌السلطانیة» آمده است.