متولی زکات
44 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت شماره73
نقش: مترجم
سال نشر: 1392/00/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی