واکاوی فقهی جنگ های جمل و صفین و نهروان از دیدگاه فقه اسلامی
33 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی
تاریخ دفاع: 9/96
نام استاد/نام دانشجو : سید محمدصادق حسینی